Saturday, June 01, 2013

Mengenang Bapak

Bersama bapak di moment wisudaku
"Jika anak Adam meninggal maka (pahala) amalnya terputus kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya atau anak shaleh yang mendoakannya."
(HR. Bukhari dan Muslim)
Sekiranya bapak masih ada, 78 tahun usianya sekarang. Tapi telah terputus amalnya, kecuali tiga perkara. Semoga Allah ridho kepadanya, memberi tempat terbaik baginya sesuai amal ibadah yang telah dikerjakan semasa hidupnya.
Allahummagh firlahu warhamhu wa'fu'anhu wa'aafihii wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bilmaa'i wats tsalji wal baradi wa naqqihi minal khathaayaa kamaa yunaqqats tsaubul abyadu minad danasi wa abdilhu daaran khairan min daarihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa qihi 'adzabal qabri wa 'adzaban naari.
“Ya Allah, Ampunilah dia (mayat) berilah rahmat kepadanya, maafkanlah dia dan selamatkanlah dia (dari beberapa hal yang tidak disukai), dan tempatkanlah di tempat yang mulia (Surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (atau istri di Surga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya (atau suaminya), dan masukkan dia ke Surga, jagalah dia dari siksa kubur dan Neraka lindungilah ia dari siksa kubur atau siksa api neraka”
Aamin ya Rabbal'aalamiin.

No comments:

Ketupat Ketan Untuk Lebaran