Thursday, June 25, 2009

Cuplikan Hadits

“Tidak kecewa orang yang istikharah (minta pilihan kepada Allah), tidak menyesal orang yang bermusyawarah, dan tidak melarat orang yang hemat.”
(Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Ash-Shaghir dan Al-Ausath)

No comments:

Ketupat Ketan Untuk Lebaran